Vì sao Tiêu Chiến có thể nổi đình nổi đám như ngày hôm nay?