Thương mại điện tử sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh trong năm 2021