Giằng co điểm với nam sinh Hà Nội, chàng trai Quảng Trị giành vòng nguyệt quế