Flere Bama-ansatte er korona-smittet – én er bosatt i Follo