Matura w reżimie sanitarnym. Dezynfekcja przy wejściu, odstępy między piszącymi 1,5 metra