Luật sư phe ông Trump và Biden đến Florida để bảo vệ phiếu bầu