Hội chị em chi tiền triệu, đi hàng trăm km để được hái quả mọc hoang ở rừng