Hậu Giang tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV từ ngày 12 đến 14/10/2020