Episkopat dziękuje tym, którzy odważnie stają w obronie swoich kościołów