Det viktigste for oss er at banen blir bygget snarest mulig, ikke hvem som «leder an» arbeidet