Cách ly tại nhà 3 người dự tiệc cưới có liên quan đến bệnh nhân Covid-19