Ẩm thực kỳ thú: Mạc Văn Khoa đánh giá Khả Như có nét đàn ông