3 việc nên làm trong ngày lễ Thất Tịch giúp gia chủ may mắn, hạnh phúc