120 công dân về từ Saudi Arabia và CH Cyprus hoàn thành thời gian cách ly