நடிகை மேக்னாராஜ் மற்றும் அவரது குழந்தைக்கு கொரோனா …