சின்னத்திரை நடிகை சித்ரா தூக்கில் தொங்கி தற்கொலை: அதிர்ச்சி …